ข้อมูลการท่องเที่ยว

ระบบสาธารณูปโภคที่แข็งแกร่ง ภาษาและระบบการเงินที่เป็นมาตรฐาน
ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวรอบหมู่เกาะฟิลิปปินส์เป็นเรื่องง่ายดาย

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโลก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ดังนั้นรัฐบาล จึงได้มีการใช้มาตรการที่เข้มแข็งแต่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันบุคลากรทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 80% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 240,000 คน ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ประเทศฟิลิปปินส์สามารถเปิดการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้

โดยสรุปแล้ว บุคคลหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการแบ่งออกเป็นสองประเภท

 • แบ่งโดยลักษณะความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะแบ่งได้เป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง

 • แบ่งโดยสถานะการฉีดวัคซีนของแค่ละบุคคล

และเป็นกฎข้อบังคับนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบภายใน
ระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นกำเนิด อย่างไรก็ตามระดับและระยะเวลา
ในการกักตัวนั้นจะต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการแบ่งประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการโควิด-19

กรุณาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://philippines.travel/safetrip

และเป็นกฎข้อบังคับนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นกำเนิด อย่างไรก็ตามระดับและระยะเวลาในการกักตัวนั้นจะต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการแบ่งประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 กรุณาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://philippines.travel/safetrip

ภาษาในประเทศฟิลิปปินส์

ปัจจุบันมีภาษาท้องถิ่นและภาษาดั้งเดิมมากกว่า 120 ภาษาที่ใช้พูดคุยภายในประเทศฟิลิปปินส์ ยกตัวอย่างเช่น
ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษา Cebuano ที่พูดในเกาะเซบู ภาษา Ilocano ที่พูดทางตอนเหนือของเกาะลูซอน โดยที่ภาษาเป็นภาษาหลักที่ใช้พูดคุยกันและประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ก็พูดภาษานี้ ภาษาฟิลิปปินส์ถือเป็นรูปแบบมาตรฐานของภาษาตากาล็อกและนับเป็นภาษาแห่งชาติที่ใช้ในการศึกษาทั่วทั้งประเทศ ภาษาฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้งานภายในงานราชการ การศึกษา งานธุรกิจ และการท่องเที่ยว เป็นที่ชัดเจนว่า
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่จำนวนประชากรพูดภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยประชากรมากกว่า 95% นั้นสามารถพูดอังกฤษได้ และปัจจุบันนี้ประเทศฟิลิปปินส์สามารถดึงดูดนักเรียนต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อไปศึกษาภาษาอังกฤษด้วยค่าเรียนที่คุ้มค่าพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปัจจุบันมีภาษาท้องถิ่นและภาษาดั้งเดิมมากกว่า 120 ภาษาที่ใช้พูดคุยภายในประเทศฟิลิปปินส์ ยกตัวอย่างเช่น ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษา Cebuano ที่พูดในเกาะเซบู ภาษา Ilocano ที่พูดทางตอนเหนือของเกาะลูซอน โดยที่ภาษาเป็นภาษาหลักที่ใช้พูดคุยกันและประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ก็พูดภาษานี้ ภาษาฟิลิปปินส์ถือเป็นรูปแบบมาตรฐานของภาษาตากาล็อกและนับเป็นภาษาแห่งชาติที่ใช้ในการศึกษาทั่วทั้งประเทศ ภาษาฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้งานภายในงานราชการ การศึกษา งานธุรกิจ และการท่องเที่ยว เป็นที่ชัดเจนว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่จำนวนประชากรพูดภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยประชากรมากกว่า 95% นั้นสามารถพูดอังกฤษได้ และปัจจุบันนี้ประเทศฟิลิปปินส์สามารถดึงดูดนักเรียนต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อไปศึกษาภาษาอังกฤษด้วยค่าเรียนที่คุ้มค่าพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี

การขอวีซ่าฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยนั้น ได้รับสิทธิ์ในการพำนักฟิลิปปินส์ 30 วันในฟิลิปปินส์ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่ต้องการพำนักเกินกว่า 30 วันควรทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนที่จะออกเดินทาง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์ในการพำนักฟิลิปปินส์ 30 วัน สามารถที่จะขอยืดระยะเวลาการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้เช่นกันเมื่อเดินทางถึงฟิลิปปินส์ เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์

 • ต้องแสดงตัวจริงในการติดต่อ

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนาหน้าข้อมูลส่วนตัวและหน้าวีซ่า

 • สำเนาตั๋วเครื่องบินแสดงวันเดินทาง ไป-กลับ ของประเทศฟิลิปปินส์

 • ภาพถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว

 • ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า

นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bangkokpe.dfa.gov.ph/visa

เงินที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

เงินเปโซฟิลิปปินส์ (ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ PHP) เป็นสกุลเงินทางการที่ใช้ภายในประเทศฟิลิปปินส์ และราคาของสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ "₱" (รูปแบบทางการ) P$ หรือ P และ PHP ดอลล่าร์สหรัฐบางครั้งก็สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นทางเลือกของการชำระเงินหรือเป็นเงินสดฉุกเฉิน ดังนั้นการถือเงินดอลล่าร์สหรัฐในขณะที่เที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในความคิดที่ดีสำหรับใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ไม่สามารถหา
ตู้เอทีเอ็มได้ในเมืองที่ค่อนข้างห่างไกล เครดิตการ์ดก็สามารถนำมาใช้ได้ในเฉพาะเมืองใหญ่ใหญ่ เช่น กรุงมะนิลา
เกาะโบราคาย หรือเกาะเซบูในการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน หรือการจ่ายค่าเรียนคอร์สดำน้ำ มาสเตอร์การ์ดและวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายในประเทศฟิลิปปินส์

เงินเปโซฟิลิปปินส์ (ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ PHP) เป็นสกุลเงินทางการที่ใช้ภายในประเทศฟิลิปปินส์ และราคาของสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ "₱" (รูปแบบทางการ) P$ หรือ P และ PHP ดอลล่าร์สหรัฐบางครั้งก็สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นทางเลือกของการชำระเงินหรือเป็นเงินสดฉุกเฉิน ดังนั้นการถือเงินดอลล่าร์สหรัฐในขณะที่เที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในความคิดที่ดีสำหรับใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตู้เอทีเอ็มได้ในเมืองที่ค่อนข้างห่างไกล เครดิตการ์ดก็สามารถนำมาใช้ได้ในเฉพาะเมืองใหญ่ใหญ่ เช่นกรุงมะนิลา เกาะโบราคาย หรือเกาะเซบูในการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน หรือการจ่ายค่าเรียนคอร์สดำน้ำ มาสเตอร์การ์ดและวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายในประเทศฟิลิปปินส์

ระบบปลั๊กไฟและไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

ในประเทศฟิลิปปินส์กระแสไฟมาตรฐานคือ 220 โวลต์และความถี่ที่ 60 เฮิร์ตซ์ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในฟิลิปปินส์ได้ถ้ากระแสฟ้าที่ใช้ในประเทศของตัวเองอยู่ระหว่าง 220 ถึง 240 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ทั่วไปในอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและแอฟริกา) ส่วนกรณีที่ค่ากระแสไฟอยู่ระหว่าง 100
ถึง 127 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ในประเทศอเมริกา แคนาดา และประเทศแถบอเมริกาใต้เกือบทุกประเทศ) นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า และยิ่งถ้าความถี่ต่างจากประเทศต้นกำเนิด (ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 60 เฮิร์ตซ์) ไม่แนะนำให้
นักท่องเที่ยวใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ประเทศฟิลิปปินส์มีรูปแบบของปลั๊กไฟและเต้าเสียบอยู่สามแบบด้วยกัน ดังนี้

ในประเทศฟิลิปปินส์กระแสไฟมาตรฐานคือ 220 โวลต์และความถี่ที่ 60 เฮิร์ตซ์ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในฟิลิปปินส์ได้ถ้ากระแสฟ้าที่ใช้ในประเทศของตัวเองอยู่ระหว่าง 220 ถึง 240 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ทั่วไปในอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและแอฟริกา) ส่วนกรณีที่ค่ากระแสไฟอยู่ระหว่าง 100 ถึง 127 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ในประเทศอเมริกา แคนาดา และประเทศแถบอเมริกาใต้เกือบทุกประเทศ) นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า และยิ่งถ้าความถี่ต่างจากประเทศต้นกำเนิด (ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 60 เฮิร์ตซ์) ไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ประเทศฟิลิปปินส์มีรูปแบบของปลั๊กไฟและเต้าเสียบอยู่สามแบบด้วยกัน ดังนี้

ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายมือถือในประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญคือการสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการซื้อซิมการ์ดที่มีเครือข่ายที่ดี ย่อมทำให้ไม่พลาดในการส่งข้อความ โทรศัพท์ และการเล่นอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ 2 เจ้าในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก Globe และ Smart ซึ่งทีเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ และมีผู้ใช้งานนับล้านคน

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญคือการสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้นการซื้อซิมการ์ดที่มีเครือข่ายที่ดี ย่อมทำให้ไม่พลาดในการส่งข้อความ โทรศัพท์ และการเล่นอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ 2 เจ้าในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก Globe และ Smart ซึ่งทีเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ และมีผู้ใช้งานนับล้านคน

 • Globe เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้สมัครใช้บริการมากกว่า 100 ล้านคน
  ด้วยความที่มีร้านบริการเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวจะรับประกันว่าได้ซิมการ์ดที่น่าเชื่อถือ
  พร้อมทั้งระบบเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมจากบริษัท Globe

  Globe เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้สมัครใช้บริการมากกว่า 100 ล้านคน ด้วยความที่มีร้านบริการเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวจะรับประกันว่าได้ซิมการ์ดที่น่าเชื่อถือพร้อมทั้งระบบเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมจากบริษัท Globe

 • Smart มีชื่อเสียงโด่งดังจากนวัตกรรมของระบบสื่อสารแบบไร้สายในประเทศ โดยที่ระบบสื่อสารไร้สายของ Smart ครอบคลุมถึง 95% ของประเทศฟิลิปปินส์ และให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 71.4
  ล้านคน Smart ยังมีลูกเล่นในการดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยการแจกซิมการ์ดฟรีที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง
  พร้อมให้แพคเก็จเล่น

  Smart มีชื่อเสียงโด่งดังจากนวัตกรรมของระบบสื่อสารแบบไร้สายในประเทศ โดยที่ระบบสื่อสารไร้สายของ Smart ครอบคลุมถึง 95% ของประเทศฟิลิปปินส์ และให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 71.4 ล้านคน Smart ยังมีลูกเล่นในการดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยการแจกซิมการ์ดฟรีที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง พร้อมให้แพคเก็จเล่น

Contact Us

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved