เกาะปาลาวัน

แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพใต้สมุทรของโลก
สวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพใต้สมุทรของโลก สวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับ เกาะปาลาวัน

เกาะปาลาวันประกอบด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ถึง 1780 เกาะ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวันมีลักษณะยาวและแคบในขณะที่ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับทะเลจีนใต้
ขณะที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ขนานกับทะเลซูลู คนท้องถิ่นดั้งเดิมยังเป็นเป็นประชากรหลักบนเกาะปาลาวัน ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงมีทั้ง
ความสดใหม่ ความหายาก ความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ที่หลากหลาย ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงยกย่องว่าเป็นแหล่งนิเวศวิทยาสุดท้ายของประเทศประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเกาะปาลาวัน
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศฟิลิปปินส์
อันเนื่องมาจากมาจากน้ำทะเลสดใสสีฟ้า หาดทรายขาวบริสุทธิ์ดั่งแป้ง หน้าผาหินปูนที่มหัศจรรย์ ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ รวมถึงความแตกต่างทางชีวภาพใต้ท้องทะเลที่มากมาย เกาะปาลาวันจึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2557 และ 2558 ว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลก
จากทางนิตยสาร Conde Nast Traveler นอกจากนั้นเกาะปาลาวัน
ยังมีแหล่งมรดกโลกของทางยูเนสโกถึงสองแห่งที่คอยทำหน้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงได้ขนานนาม
เกาะปาลาวันว่าเป็นสวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

เกาะปาลาวันประกอบด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ถึง 1780 เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวันมีลักษณะยาวและแคบในขณะที่ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับทะเลจีนใต้ ขณะที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ขนานกับทะเลซูลู คนท้องถิ่นดั้งเดิมยังเป็นเป็นประชากรหลักบนเกาะปาลาวัน ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงมีทั้งความสดใหม่ ความหายาก ความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงยกย่องว่าเป็นแหล่งนิเวศวิทยาสุดท้ายของประเทศประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเกาะปาลาวันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศฟิลิปปินส์อันเนื่องมาจากมาจากน้ำทะเลสดใสสีฟ้า หาดทรายขาวบริสุทธิ์ดั่งแป้ง หน้าผาหินปูนที่มหัศจรรย์ ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ รวมถึงความแตกต่างทางชีวภาพใต้ท้องทะเลที่มากมาย เกาะปาลาวันจึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2557 และ 2558 ว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกจากทางนิตยสาร Conde Nast Traveler นอกจากนั้นเกาะปาลาวันยังมีแหล่งมรดกโลกของทางยูเนสโกถึงสองแห่งที่คอยทำหน้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงได้ขนานนามเกาะปาลาวันว่าเป็นสวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

ประสบการณ์และความสนุกสนานในเกาะปาลาวัน

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha reefs national park)

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮาตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมปะการังของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเลและจากการสำรวจที่มากมายของนักวิทยาศาสตร์ในบริเวณน่านน้ำตุบบาตาฮา มีการค้นพบที่อัศจรรย์ของสัตว์น้ำถึง 600 สายพันธุ์ ปะการังถึง 360 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ปะการังโลก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของฉลามถึง 11 สายพันธุ์ และวาฬกับโลมาถึง 13
สายพันธุ์ ดังนั้นอุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2536 จากการที่เป็นแหล่งนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของโลก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล และทุกวันนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกจากนักดำน้ำมืออาชีพทั่วโลก

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮาตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมปะการังของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล และจากการสำรวจที่มากมายของนักวิทยาศาสตร์ในบริเวณน่านน้ำตุบบาตาฮา มีการค้นพบที่อัศจรรย์ของสัตว์น้ำถึง 600 สายพันธุ์ ปะการังถึง 360 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ปะการังโลก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของฉลามถึง 11 สายพันธุ์ และวาฬกับโลมาถึง 13 สายพันธุ์ ดังนั้นอุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2536 จากการที่เป็นแหล่งนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของโลก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล และทุกวันนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกจากนักดำน้ำมืออาชีพทั่วโลก

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซา
(Puerto Princesa Subterranean River National Park)

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซาได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกของทางยูเนสโก
ในปี พ.ศ. 2542 และยังได้รับการเลือกให้อยู่ใน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก ทุกวันนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเกาะปาลาวันและประเทศฟิลิปปินส์
อุทยานแม่น้ำใต้ดินที่ยาว 8 กิโลเมตรนี้ภายในมีระบบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระบบนิเวศวิทยาจากภูเขาไปสู่ทะเล สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวในถ้ำ และระบบน้ำในถ้ำแบบโบราณ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจได้เพียงระยะทาง 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมสิ่งมหัศจรรย์นี้คือช่วงหน้าแล้งที่ซึ่งคลื่นลมสงบ การท่องเที่ยวแบบผจญภัยนี้ควรเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณต้องทำเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซาได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกในปี พ.ศ. 2542 และยังได้รับการเลือกให้อยู่ใน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก ทุกวันนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเกาะปาลาวันและประเทศฟิลิปปินส์ อุทยานแม่น้ำใต้ดินที่ยาว 8 กิโลเมตรนี้ภายในมีระบบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระบบนิเวศวิทยาจากภูเขาไปสู่ทะเล สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวในถ้ำ และระบบน้ำในถ้ำแบบโบราณ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจได้เพียงระยะทาง 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมสิ่งมหัศจรรย์นี้คือช่วงหน้าแล้งที่ซึ่งคลื่นลมสงบ การท่องเที่ยวแบบผจญภัยนี้ควรเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณต้องทำเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน

ดำน้ำชมซากเรืออับปางที่อ่าวโครอน (Shipwreck diving in Coron Bay)

อ่าวโครอนเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมที่ซึ่งนักดำน้ำสามารถที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนเรือรบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่อับปาง 12 ลำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2487 โดยเรือรบทั้งหมดถูกทิ้งระเบิดและจมโดยเครื่องบินรบของชาวอเมริกา ทุกวันนี้แหล่งดำน้ำชมซากเรือได้กลายเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำของทั้งนักดำน้ำระดับเบื้องต้นและระดับมีทักษะเนอย่างดี เรืออับปาง
ที่น่าสนใจในการเข้าไปเยี่ยมชมได้แก่เรือ Iraku Maru ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับสัตว์น้ำจำนวนมาก
เรือ Akitsushima ที่ซึ่งนักดำน้ำจะได้สำรวจห้องเครื่องยนต์โบราณ และ Okikawa Maru
เป็นเรือรบเรือบรรทุกลำใหญ่ที่สุดในกลุ่มเรือที่อับปาง

อ่าวโครอนเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมที่ซึ่งนักดำน้ำสามารถที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนเรือรบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่อับปาง 12 ลำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2487 โดยเรือรบทั้งหมดถูกทิ้งระเบิดและจมโดยเครื่องบินรบของชาวอเมริกา ทุกวันนี้แหล่งดำน้ำชมซากเรือได้กลายเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำของทั้งนักดำน้ำระดับเบื้องต้นและระดับมีทักษะเนอย่างดี เรืออับปางที่น่าสนใจในการเข้าไปเยี่ยมชมได้แก่เรือ Iraku Maru ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับสัตว์น้ำจำนวนมาก เรือ Akitsushima ที่ซึ่งนักดำน้ำจะได้สำรวจห้องเครื่องยนต์โบราณ และ Okikawa Maru เป็นเรือรบเรือบรรทุกลำใหญ่ที่สุดในกลุ่มเรือที่อับปาง

เอลนิโด (El Nido)

เอลนิโดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งเมื่อคุณได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และเอลนิโดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโลก นิยามความสวยงามของเอลนิโดคือ
หาดทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำสีฟ้าใสดังกระจก หน้าผาหินสูงตระหง่าน ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ เอลนิโดมีทะเลสาบสามแห่งที่สวยงามไม่มีใครเทียบเคียงและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด Small Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางผ่านรอยแยกของกำแพงหินปูนไปยังสระน้ำ
สีเขียวสงบเหมาะสมการว่ายน้ำและพายเรือคายัก Big Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเช่าเรือหรือพายเรือคายักเพื่อที่จะชื่นชมความงามของน้ำทะเลสีเขียวสดใสและหน้าผาที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมักถูกนำไปเป็นภาพประกอบในภาพยนตร์หรือโปสการ์ด Secret Lagoon ที่ซึ่งสระน้ำเงียบสงบที่เหมาะแก่การพักผ่อนที่แท้จริงกำลังรอนักท่องเที่ยวอยู่จากทางเข้าหินปูนที่ตั้งตระหง่านขวางอยู่

เอลนิโดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งเมื่อคุณได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และเอลนิโดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโลก นิยามความสวยงามของเอลนิโดคือหาดทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำสีฟ้าใสดังกระจก หน้าผาหินสูงตระหง่าน ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ เอลนิโดมีทะเลสาบสามแห่งที่สวยงามไม่มีใครเทียบเคียงและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด Small Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางผ่านรอยแยกของกำแพงหินปูนไปยังสระน้ำสีเขียวสงบเหมาะสมการว่ายน้ำและพายเรือคายัก Big Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเช่าเรือหรือพายเรือคายักเพื่อที่จะชื่นชมความงามของน้ำทะเลสีเขียวสดใสและหน้าผาที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมักถูกนำไปเป็นภาพประกอบในภาพยนตร์หรือโปสการ์ด Secret Lagoon ที่ซึ่งสระน้ำเงียบสงบที่เหมาะแก่การพักผ่อนที่แท้จริงกำลังรอนักท่องเที่ยวอยู่จากทางเข้าหินปูนที่ตั้งตระหง่านขวางอยู่

ทะเลสาบคายันกัน (Kayangan lake)

ทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใสสะอาดราวกับคริสตัลรายล้อมไปด้วยภูเขาหน้าผาหินปูนที่สูงใหญ่ในอ่าวโครอน และทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในฟิลิปปินส์และอาจจะเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในทวีปเอเชียด้วย น้ำในทะเลสาบใสสะอาดมากกระทั่ง
ว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมองเห็นกลุ่มหินที่แปลกตาใต้น้ำ กิจกรรมยอดนิยมสำหรับ
นักท่องเที่ยวคือการว่ายน้ำ ดำน้ำ และการกระโดดหน้าผาลงไปในน้ำที่ใสราวกระจกเพื่อ
ชื่นชมความงามของกลุ่มหินทรงแปลกตาในน้ำและสัตว์ทะเลใต้น้ำที่มากมาย การปีนเขาก็
เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมเพื่อที่จะได้ชมความสวยงามบริเวณยอดเขาที่ซึ่งนักท่องเที่ยว
จะตื่นตะลึงไปความงามของทะเลสาบคายันกันในมุมกว้าง

ทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใสสะอาดราวกับคริสตัลรายล้อมไปด้วยภูเขาหน้าผาหินปูนที่สูงใหญ่ในอ่าวโครอน และทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในฟิลิปปินส์และอาจจะเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในทวีปเอเชียด้วย น้ำในทะเลสาบใสสะอาดมากกระทั่งว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมองเห็นกลุ่มหินที่แปลกตาใต้น้ำ กิจกรรมยอดนิยมสำหรับ นักท่องเที่ยวคือการว่ายน้ำ ดำน้ำ และการกระโดดหน้าผาลงไปในน้ำที่ใสราวกระจกเพื่อชื่นชมความงามของกลุ่มหินทรงแปลกตาในน้ำและสัตว์ทะเลใต้น้ำที่มากมาย การปีนเขาก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมเพื่อที่จะได้ชมความสวยงามบริเวณยอดเขาที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะตื่นตะลึงไปความงามของทะเลสาบคายันกันในมุมกว้าง

เที่ยวเล่นตามเกาะแก่งน้อยใหญ่ (Island hopping)

การเที่ยวเล่นตามเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อนน่าสนใจที่เกาะปาลาวัน
ชายหาดมากมายที่เกาะปาลาวันพร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมแก่นักท่องเที่ยว
หาด Nacpan Beach ที่โด่งดังเหมาะในการว่ายน้ำหรือนั่งเล่นชิลๆบนชายหาด หาด Seven Commando จะมอบประสบการณ์การนั่งพักผ่อนหรือการดำน้ำตื้นได้อย่างยอดเยี่ยม
หาด Las Cabanas Beach ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับการเล่นซิปไลน์หรือการเฝ้าชม
ดวงอาทิตย์ตกดิน หรือการไปว่ายน้ำและดำน้ำบริเวณหาด Secret Beach ก็เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ดี

การเที่ยวเล่นตามเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อนน่าสนใจที่เกาะปาลาวัน ชายหาดมากมายที่เกาะปาลาวันพร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมแก่นักท่องเที่ยว หาด Nacpan Beach ที่โด่งดังเหมาะในการว่ายน้ำหรือนั่งเล่นชิลๆบนชายหาด หาด Seven Commando จะมอบประสบการณ์การนั่งพักผ่อนหรือการดำน้ำตื้นได้อย่างยอดเยี่ยม หาด Las Cabanas Beach ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับการเล่นซิปไลน์หรือการเฝ้าชมดวงอาทิตย์ตกดิน หรือการไปว่ายน้ำและดำน้ำบริเวณหาด Secret Beach ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

ซีซิกจระเข้ (Crocodile Sisig)

ซีซิกจระเข้ น่าจะถูกจัดเป็นอาหารยอดนิยมที่สุดในเกาะปาลาวัน โดยปกติแล้ว ซีซิกจะใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ว่าชาวพื้นเมืองเกาะปาลาวันนั้นเลือกใช้เนื้อจระเข้แทน ซีซิกหมายถึง
การทำวัตถุดิบให้มีรสชาติเปรี้ยว ดังนั้นการทำ ซีซิกจระเข้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ชาวพื้นเมือง
จะนำเนื้อจระเข้มาหมักในของเหลวที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นมะนาวฟิลิปปินส์ หรือน้ำส้มสายชู
จากนั้นปรุงรสโดยใช้เกลือ พริกไทย และเครื่องเทศชนิดต่างๆ ซีซิกจระเข้เป็นหนึ่งในอาหารที่
นักท่องเที่ยวต้องลองเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และสามารถหารับประทานได้ทั่วไปในภัตตาคารที่มีชื่อเสียง

ซีซิกจระเข้ น่าจะถูกจัดเป็นอาหารยอดนิยมที่สุดในเกาะปาลาวัน โดยปกติแล้ว ซีซิกจะใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ว่าชาวพื้นเมืองเกาะปาลาวันนั้นเลือกใช้เนื้อจระเข้แทน ซีซิกหมายถึงการทำวัตถุดิบให้มีรสชาติเปรี้ยว ดังนั้นการทำ ซีซิกจระเข้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ชาวพื้นเมืองจะนำเนื้อจระเข้มาหมักในของเหลวที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นมะนาวฟิลิปปินส์ หรือน้ำส้มสายชู จากนั้นปรุงรสโดยใช้เกลือ พริกไทย และเครื่องเทศชนิดต่างๆ ซีซิกจระเข้เป็นหนึ่งในอาหารที่นักท่องเที่ยวต้องลองเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และสามารถหารับประทานได้ทั่วไปในภัตตาคารที่มีชื่อเสียง

องุ่นทะเล (Lato seaweed)

Lato seaweed ถูกขนานนามว่าองุ่นทะเลและสามารถหารับประทานได้ทั่วไปบนเกาะปาลาวัน และเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว มันเป็นองุ่นทะเลที่กินได้
และเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมในการรับประทานคู่กับน้ำส้มสายชูและเกลือบางครั้งถูกนำมาประกอบอาหารแบบสลัดEnsalada ที่ง่ายแต่ว่าอร่อย ร้านอาหารมากมายบนเกาะจำหน่ายสลัด Ensaladang Lato ซึ่งเป็นการผสมระหว่างองุ่นทะเลกับมะเขือเทศ หัวหอม น้ำส้มสายชู เกลือ และพริกไทยเป็นจานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอร่อย

Lato seaweed ถูกขนานนามว่าองุ่นทะเลและสามารถหารับประทานได้ทั่วไปบนเกาะปาลาวัน และเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว มันเป็นองุ่นทะเลที่กินได้ และเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมในการรับประทานคู่กับน้ำส้มสายชูและเกลือบางครั้งถูกนำมาประกอบอาหารแบบสลัดEnsalada ที่ง่ายแต่ว่าอร่อย ร้านอาหารมากมายบนเกาะจำหน่ายสลัด Ensaladang Lato ซึ่งเป็นการผสมระหว่างองุ่นทะเลกับมะเขือเทศ หัวหอม น้ำส้มสายชู เกลือ และพริกไทยเป็นจานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอร่อย

Chao long noodles

Chao long noodles ได้รับการนำเข้ามาบนเกาะปาลาวันโดยผู้อพยพชาวเวียดนาม
อาหารท้องถิ่นจานนี้ทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แบนและบางผลิตจากข้าว ใส่เข้าไปในน้ำซุป
หอมหวานผสมกับเนื้อวัวหรือเนื้อ โดยจะเสิร์ฟคู่กับจานผักแยกที่ประกอบก้านใบสะระแหน่
ใบโหระพา และถั่วงอกดิบ และมะนาวฟิลิปปินส์ผ่าซีก นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพบเห็น
และรับประทานอาหารจานนี้ได้ตามท้องถนนหรือกระทั่งภัตตาคารได้ตลอดทั้งวัน
Chao long noodles ถือเป็นหนึ่งในอาหารจานประหยัดแต่ว่าอร่อยที่เกาะปาลาวัน

Chao long noodles ได้รับการนำเข้ามาบนเกาะปาลาวันโดยผู้อพยพชาวเวียดนาม อาหารท้องถิ่นจานนี้ทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แบนและบางผลิตจากข้าว ใส่เข้าไปในน้ำซุปหอมหวานผสมกับเนื้อวัวหรือเนื้อ โดยจะเสิร์ฟคู่กับจานผักแยกที่ประกอบก้านใบสะระแหน่ ใบโหระพา และถั่วงอกดิบ และมะนาวฟิลิปปินส์ผ่าซีก นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพบเห็นและรับประทานอาหารจานนี้ได้ตามท้องถนนหรือกระทั่งภัตตาคารได้ตลอดทั้งวัน Chao long noodles ถือเป็นหนึ่งในอาหารจานประหยัดแต่ว่าอร่อยที่เกาะปาลาวัน

การเดินทางโดยเครื่องบิน

Puerto Princesa International Airport หรือ PPS เป็นสนามบินหลักของเกาะปาลาวัน
และเป็นหนึ่งในสนามบินที่คึกคักที่สุดในฟิลิปปินส์ การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทาง
ที่รวดเร็วที่สุดในการมาเยือนเกาะปาลาวัน 3 สายการบินหลักที่เดินทางมาจากกรุงมะนิลาทุกวัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบินเซบูแปซิฟิค และสายการบินแอร์เอเชีย โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ส่วนเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ตอนนี้มีเพียงเส้นทางประเทศฮ่องกง-เกาะปาลาวัน

Puerto Princesa International Airport หรือ PPS เป็นสนามบินหลักของเกาะปาลาวัน และเป็นหนึ่งในสนามบินที่คึกคักที่สุดในฟิลิปปินส์ การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดในการมาเยือนเกาะปาลาวัน 3 สายการบินหลักที่เดินทางมาจากกรุงมะนิลาทุกวัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบินเซบูแปซิฟิค และสายการบินแอร์เอเชีย โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ส่วนเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ตอนนี้มีเพียงเส้นทางประเทศฮ่องกง-เกาะปาลาวัน

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลามายังเกาะปาลาวัน ปัจจุบันมีเพียงแค่ผู้ประกอบการ
เจ้าเดียวคือ 2GO travel ซึ่งให้บริการเส้นทางเกาะลูซอน-เกาะปาลาวัน ซึ่งจะมีบริการเพียง
1 ครั้งต่อสัปดาห์และใช้ระยะเวลาเดินทางถึง 11 ชั่วโมง การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จึงถือว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดแต่ว่าไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลามายังเกาะปาลาวัน ปัจจุบันมีเพียงแค่ผู้ประกอบการเจ้าเดียวคือ 2GO travel ซึ่งให้บริการเส้นทางเกาะลูซอน-เกาะปาลาวัน ซึ่งจะมีบริการเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์และใช้ระยะเวลาเดินทางถึง 11 ชั่วโมง การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จึงถือว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดแต่ว่าไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

wake up in
Mimaropa : Palawan

ด้วยการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุด การผจญภัยอันสุดตื่นเต้น ทิวทัศน์ท้องทะเลระดับโลก ภูมิประเทศที่น่าทึ่ง และสิ่งมีชีวิตแสนอัศจรรย์ ประเทศฟิลิปปินส์โดดเด่นขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และฟิลิปปินส์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม โปรดเตรียมตัวและใฝ่ฝันถึงการเดินทางครั้งใหม่ และตื่นมาพร้อมกับประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ในฟิลิปปินส์

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

Contact Us

Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved