กรุงมะนิลา

การผสมผสานของหลากหลายวัฒนธรรม ความเป็นมหานครที่ล้ำสมัยและยอดเยี่ยม
พร้อมไลฟ์สไตล์ที่หรูหราและเปี่ยมด้วยสีสัน

เกี่ยวกับ กรุงมะนิลา

กรุงมะนิลาเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน
ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลา
เป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลาเคยถูกปกครองโดยประเทศสเปน
ถึง 333 ปี และอเมริกาถึง 48 ปีดังนั้นกรุงมะนิลาจึงเป็นเสมือน
เบ้าหลอมระหว่างผู้ปกครองอาณานิคมและประชากรท้องถิ่น
ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาหรือทางศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศสเปน หรือเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากผู้ปกครองชาวอเมริกา ทุกวันนี้กรุงมะนิลา
ถูกรวมเข้าไปในมหานครเมโทรมะนิลาซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเมืองที่มี
ความเป็นสากลและสลับซับซ้อนใกล้กับกรุงมะนิลา เช่นเมือง Makati หรือเมือง Quezon ในแง่มุมของการท่องเที่ยว กรุงมะนิลานั้นเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเคียงคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวแบบโมเดิร์น อาทิเช่นสถาปัตยกรรมสมัยล่าอาณานิคม โบสถ์ที่เก่าและศักดิ์สิทธิ์
มหาวิหารที่สวยงาม รวมถึงศูนย์การค้าที่มีสไตล์เฉพาะตัวร้านอาหารข้ามชาติ รวมถึงคาสิโนที่ทันสมัย

กรุงมะนิลาเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งอยู่บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลาเป็นศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลาเคยถูกปกครองโดยประเทศสเปนถึง 333 ปี และอเมริกาถึง 48 ปีดังนั้นกรุงมะนิลาจึงเป็นเสมือนเบ้าหลอมระหว่างผู้ปกครองอาณานิคมและประชากรท้องถิ่นทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาหรือทางศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศสเปน หรือเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากผู้ปกครองชาวอเมริกา ทุกวันนี้กรุงมะนิลาถูกรวมเข้าไปในมหานครเมโทรมะนิลาซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเมืองที่มีความเป็นสากลและสลับซับซ้อนใกล้กับกรุงมะนิลา เช่นเมือง Makati หรือเมือง Quezon ในแง่มุมของการท่องเที่ยว กรุงมะนิลานั้นเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเคียงคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวแบบโมเดิร์น อาทิเช่นสถาปัตยกรรมสมัยล่าอาณานิคม โบสถ์ที่เก่าและศักดิ์สิทธิ์ มหาวิหารที่สวยงาม รวมถึงศูนย์การค้าที่มีสไตล์เฉพาะตัวร้านอาหารข้ามชาติ รวมถึงคาสิโนที่ทันสมัย

ประสบการณ์และความสนุกสนานในกรุงมะนิลา

ป้อมปราการซานติอาโก

มหาวิหารมะนิลา

เยี่ยมเยียนอินทรามูลอส (Intramuros)

อินทรามูลอสเป็นเมืองที่มีกำแพงโบราณแข็งแกร่งล้อมรอบ ซึ่งถูกสร้างโดยผู้ปกครองอาณานิคมชาวสเปนเพื่อเป็นเมืองยุทธ ศาสตร์ที่จะขยายอำนาจทั้งทางด้านการเมืองและวัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และทวีปเอเชีย กำแพงที่มีอายุขนาด 400 ปีนี้ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงมะนิลา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอินทรามูลอส ได้แก่

อินทรามูลอสเป็นเมืองที่มีกำแพงโบราณแข็งแกร่งล้อมรอบ ซึ่งถูกสร้างโดยผู้ปกครองอาณานิคมชาวสเปนเพื่อเป็นเมืองยุทธ ศาสตร์ที่จะขยายอำนาจทั้งทางด้านการเมืองและวัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และทวีปเอเชีย กำแพงที่มีอายุขนาด 400 ปีนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงมะนิลา สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอินทรามูลอสได้แก่

 • ป้อมปราการซานติอาโกซึ่งเป็นป้อมปราการหินรูปแบบสเปนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ป้อมปราการนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2136 เพื่อทำหน้าที่ป้องกันเมืองอาณานิคมของสเปนและในขณะเดียวกันก็เป็นคุกสำหรับผู้ต่อต้าน ภายในมีรถม้าศึกจำลอง เรือนจำโบราณ โรงภาพยนตร์โบราณ สวนดอกไม้ ที่จะทำให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมนั้นเพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์

  ป้อมปราการซานติอาโกซึ่งเป็นป้อมปราการหินรูปแบบสเปนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ป้อมปราการนี้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2136 เพื่อทำหน้าที่ป้องกันเมืองอาณานิคมของสเปนและในขณะเดียวกันก็เป็นคุกสำหรับผู้ต่อต้าน ภายในมีรถม้าศึกจำลอง เรือนจำโบราณ โรงภาพยนตร์โบราณ สวนดอกไม้ ที่จะทำให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมนั้นเพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์

 • มหาวิหารมะนิลานับเป็นโบสถ์แห่งแรก และเป็นวิหารแรกของประเทศฟิลิปปินส์ ถึงแม้จะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2114 และผ่านสงครามการเมืองและภัยพิบัติมานับไม่ถ้วน
  แต่ทุกวันนี้มหาวิหารมะนิลาก็ยังคงยืนตั้งตระหง่านได้อยู่ มหาวิหารมะนิลาได้รับอิทธิพล
  จากสถาปัตยกรรมฟื้นฟูโรมาเนสก์ เป็นที่ต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

  มหาวิหารมะนิลานับเป็นโบสถ์แห่งแรก และเป็นวิหารแรกของประเทศฟิลิปปินส์ ถึงแม้จะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2114และผ่านสงครามการเมืองและภัยพิบัติมานับไม่ถ้วน แต่ทุกวันนี้มหาวิหารมะนิลาก็ยังคงยืนตั้งตระหง่านได้อยู่ มหาวิหารมะนิลาได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมฟื้นฟูโรมาเนสก์เป็นที่ต้องตาต้องใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 • โบสถ์ซานออกุสตินซึ่งเป็นโบสถ์หินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นโบสถ์
  แห่งเดียวในกรุงมะนิลาที่ได้รับมรดกโลกจากทางยูเนสโก โบสถ์ที่สร้างจากศิลปะแบบ
  บาโรคนี้เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะโบสถ์แบบยุโรป และการก่อสร้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและการออกแบบลวดลายแบบตะวันออก ทำให้เกิดเป็นรูปแบบการสร้างโบสถ์
  ในรูปแบบใหม่ ภายในอาคารมีจิตรกรรมภาพวาดบนฝาผนังที่สวยงามและดึงดูด
  ให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายเช่นกัน

  โบสถ์ซานออกุสตินซึ่งเป็นโบสถ์หินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นโบสถ์แห่งเดียวในกรุงมะนิลาที่ได้รับมรดกโลกจากทางยูเนสโก โบสถ์ที่สร้างจากศิลปะแบบบาโรคนี้เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะโบสถ์แบบยุโรป และการก่อสร้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและการออกแบบลวดลายแบบตะวันออก ทำให้เกิดเป็นรูปแบบการสร้างโบสถ์ในรูปแบบใหม่ ภายในอาคารมีจิตรกรรมภาพวาดบนฝาผนังที่สวยงามและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไม่ขาดสายเช่นกัน

SM Mall of Asia

เดินชอปปิ้งในมหานครเมโทรมะนิลา

ความเป็นอเมริกันของฟิลิปปินส์นั้นสามารถพบเห็นได้จากวัฒนธรรมของรูปลักษณ์และ
การตกแต่งห้างสรรพสินค้า ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี และด้วยการ
ที่มีห้างสรรพสินค้า SM Mall of Asia ที่ใหญ่ที่สุดอันดับสี่ของโลกในกรุงมะนิลา การเดินชอปปิ้งในมะนิลาถือเป็นกิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และนักท่องเที่ยวสามารถ
หาแหล่งชอปปิ้งได้ในแทบเกือบทุกแห่งของมุมถนนในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์
ห้างสรรพสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยม อาทิเช่น

ความเป็นอเมริกันของฟิลิปปินส์นั้นสามารถพบเห็นได้จากวัฒนธรรมของรูปลักษณ์และการตกแต่งห้างสรรพสินค้า ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี และด้วยการที่มีห้างสรรพสินค้า SM Mall of Asia ที่ใหญ่ที่สุดอันดับสี่ของโลกในกรุงมะนิลา การเดินชอปปิ้งในมะนิลาถือเป็นกิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และนักท่องเที่ยวสามารถหาแหล่งชอปปิ้งได้ในแทบเกือบทุกแห่งของมุมถนนในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ห้างสรรพสินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยม อาทิเช่น

 • SM Mall of Asia ที่ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และเป็นอันดับสี่ของโลก และแน่นอนว่า SM Mall of Asia จะมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด มีร้านค้านับพันให้เลือกเดินชอปปิ้ง มีโรงหนังที่แสนจะทันสมัย และมีพื้นที่เปิดนอกอาคารที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสูตรอากาศบริสุทธิ์จากอ่าวมะนิลาที่อยู่ติดกัน

  SM Mall of Asia ที่ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และเป็นอันดับสี่ของโลก และแน่นอนว่า SM Mall of Asia จะมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด มีร้านค้านับพันให้เลือกเดินชอปปิ้ง มีโรงหนังที่แสนจะทันสมัย และมีพื้นที่เปิดนอกอาคารที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสูตรอากาศบริสุทธิ์จากอ่าวมะนิลาที่อยู่ติดกัน

 • Greenbelt เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับการขายสินค้าประเภทไฮเอนด์
  มีตึกประกอบด้วยกันถึงห้าตึกและนักท่องเที่ยวสามารถชอปปิ้งแบรนด์ดังอย่าง
  Louis Vuitton Gucci Hermes หรือ Marc Jacobs สิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมา
  ชอปปิ้งที่ Greenbelt คือการที่มีพื้นที่นอกอาคารแล้วก็มีสวนหย่อมขนาดเล็กที่ซึ่งคุณสามารถนั่งแล้วก็พักผ่อนขณะที่รับประทานไอศกรีมไปได้ด้วย

  Greenbelt เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับการขายสินค้าประเภทไฮเอนด์ มีตึกประกอบด้วยกันถึงห้าตึกและนักท่องเที่ยวสามารถชอปปิ้งแบรนด์ดังอย่าง Louis Vuitton Gucci Hermes หรือ Marc Jacobs สิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมาชอปปิ้งที่ Greenbelt คือการที่มีพื้นที่นอกอาคารแล้วก็มีสวนหย่อมขนาดเล็กที่ซึ่งคุณสามารถนั่งแล้วก็พักผ่อนขณะที่รับประทานไอศกรีมไปได้ด้วย

 • Venice Grand Canal Mall ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นอิตาลีจาก
  การนั่งเรือกอนโดลาไปตามเส้นทางน้ำภายในห้างสรรพสินค้า และแน่นอนว่า
  Venice Grand Canal Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่โรแมนติกที่สุดในประเทศ
  ฟิลิปปินส์ ภายในห้างสรรพสินค้า มีบริการร้านอาหารหลายชาติให้ได้ลิ้มลอง
  เช่น อาหารอิตาเลียนและอาหารอังกฤษ รวมถึงร้านค้ามากมาย ซูเปอร์มาร์เก็ต
  และร้านจำหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์

  Venice Grand Canal Mall ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นอิตาลีจากการนั่งเรือกอนโดลาไปตามเส้นทางน้ำภายในห้างสรรพสินค้า และแน่นอนว่า Venice Grand Canal Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่โรแมนติกที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ภายในห้างสรรพสินค้ามีบริการร้านอาหารหลายชาติให้ได้ลิ้มลอง เช่น อาหารอิตาเลียนและอาหารอังกฤษ รวมถึงร้านค้ามากมาย ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านจำหน่ายสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์

ลิ้มลองสตรีทฟู้ด

ท้องถนนในกรุงมะนิลาไม่เคยขาดอาหารจานอร่อยที่น่าลิ้มลอง มะนิลาถูกจัดเป็นหนึ่งในแหล่งสตรีทฟู้ดที่ยอดเยี่ยมในเอเชีย ด้วยรสชาติอาหารแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเครื่องเทศและสมุนไพรเฉพาะตัวทำให้นักท่องเที่ยวนั้นน้ำลายสอเลยทีเดียว เสียงที่คึกคัก กลิ่นอาหาร
ความร้อนจากการทำอาหาร เสียงเดินย่ำเท้าในตลาดล้วนแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์
ลิ้มลองสตรีทฟู้ดที่แท้จริง ตลาดอย่าง Quiapo market และ Binondo Chinatown
เป็นสถานที่น่าสนใจในการลิ้มลองสตรีทฟู้ด

ท้องถนนในกรุงมะนิลาไม่เคยขาดอาหารจานอร่อยที่น่าลิ้มลอง มะนิลาถูกจัดเป็นหนึ่งในแหล่งสตรีทฟู้ดที่ยอดเยี่ยมในเอเชีย ด้วยรสชาติอาหารแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเครื่องเทศและสมุนไพรเฉพาะตัวทำให้นักท่องเที่ยวนั้นน้ำลายสอเลยทีเดียว เสียงที่คึกคัก กลิ่นอาหาร ความร้อนจากการทำอาหาร เสียงเดินย่ำเท้าในตลาดล้วนแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ลิ้มลองสตรีทฟู้ดที่แท้จริง ตลาดอย่าง Quiapo market และ Binondo Chinatown เป็นสถานที่น่าสนใจในการลิ้มลองสตรีทฟู้ด

ตลาด Quiapo market

ตลาดสาธารณะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะได้ลิ้มลองสตรีทฟู้ด และในเมืองเก่า
ที่แสนคึกคักของกรุงมะนิลาก็มีทางเลือกอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารยอดนิยม
tusok-tusok (ลูกชิ้นปลาทอด) Isaw (ไส้หมูหรือใส่ไก่ย่าง) Mami (ก๋วยเตี๋ยว) Lumpia
(ปอเปี๊ยะ) ตลาด Quiapo market จะมอบความน่าทึ่งของอาหารฟิลิปปินส์ที่จะมอบให้แก่
นักท่องเที่ยวได้

ตลาดสาธารณะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่จะได้ลิ้มลองสตรีทฟู้ด และในเมืองเก่าที่แสนคึกคักของกรุงมะนิลาก็มีทางเลือกอาหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารยอดนิยม tusok-tusok (ลูกชิ้นปลาทอด) Isaw (ไส้หมูหรือใส่ไก่ย่าง) Mami (ก๋วยเตี๋ยว) Lumpia (ปอเปี๊ยะ) ตลาด Quiapo market จะมอบความน่าทึ่งของอาหารฟิลิปปินส์ที่จะมอบให้แก่นักท่องเที่ยวได้

Binondo Chinatown

Binondo Chinatown ตั้งอยู่ใกล้กับอินทรามูลอส ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางดั้งเดิมของ
รัฐบาลสเปนในยุคอาณานิคม และ Binondo Chinatown ที่คึกคักแห่งนี้นับเป็นไชน่าทาวน์
แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของโลก Binondo Chinatown จำหน่ายอาหารจีนรสชาติเยี่ยม
ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ฮกเกี้ยนหรือสไตล์กวางตุ้งที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้อง
น้ำลายสอ อาหารยอดนิยมเช่น La Mien (ก๋วยเตี๋ยว) เกี๊ยวน้ำ Lumpia (เปาะเปี๊ยะ)
หรือชาจีน เป็นตัวอย่างของอาหารในบริเวณนี้

Binondo Chinatown ตั้งอยู่ใกล้กับอินทรามูลอส ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางดั้งเดิมของรัฐบาลสเปนในยุคอาณานิคม และ Binondo Chinatown ที่คึกคักแห่งนี้นับเป็นไชน่าทาวน์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของโลก Binondo Chinatown จำหน่ายอาหารจีนรสชาติเยี่ยมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสไตล์ฮกเกี้ยนหรือสไตล์กวางตุ้งที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องน้ำลายสอ อาหารยอดนิยมเช่น La Mien (ก๋วยเตี๋ยว) เกี๊ยวน้ำ Lumpia (เปาะเปี๊ยะ) หรือชาจีน เป็นตัวอย่างของอาหารในบริเวณนี้

ท่องเที่ยวยามราตรี

กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีเสน่ห์
น่าหลงใหล ด้วยความที่มีอาหารอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตึกสูงระฟ้า อาคารเก่าแก่
ยุคล่าอาณานิคม และทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวมะนิลา นั้นล้วนทำให้กรุงมะนิลาเป็น
สถานที่ที่มีเสน่ห์ในตอนกลางคืน ดังนั้นการท่องเที่ยวยามราตรีในกรุงมะนิลาตอนกลางคืนควรจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณต้องทำ

กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่มีเสน่ห์น่าหลงใหล ด้วยความที่มีอาหารอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตึกสูงระฟ้า อาคารเก่าแก่ยุคล่าอาณานิคม และทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวมะนิลา นั้นล้วนทำให้กรุงมะนิลาเป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์ในตอนกลางคืน ดังนั้นการท่องเที่ยวยามราตรีในกรุงมะนิลาตอนกลางคืนควรจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณต้องทำ

ชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ่าวมะนิลา

การชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ่าวมะนิลานั้นเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวควรลองสัมผัส เพราะให้ความโรแมนติกพร้อมทั้ง การพักผ่อนหย่อนใจ อ่าวมะนิลาเป็นสถานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในการที่เฝ้าชมพระอาทิตย์ตกดิน โดยเฉพาะบริเวณ Roxas Boulevard ซึ่งเป็น
ถนนเดินเล่นเลียบอ่าวมะนิลาและยอดเยี่ยมสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ขนาบไปด้วยทิวทัศน์ต้นมะพร้าวขนาดยักษ์

การชมพระอาทิตย์ตกดินที่อ่าวมะนิลานั้นเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวควรลองสัมผัส เพราะให้ความโรแมนติกพร้อมทั้ง การพักผ่อนหย่อนใจ อ่าวมะนิลาเป็นสถานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในการที่เฝ้าชมพระอาทิตย์ตกดิน โดยเฉพาะบริเวณ Roxas Boulevard ซึ่งเป็นถนนเดินเล่นเลียบอ่าวมะนิลาและยอดเยี่ยมสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่ขนาบไปด้วยทิวทัศน์ต้นมะพร้าวขนาดยักษ์

เดินเล่นที่ตลาดกลางคืน

การเดินตลาดตอนกลางคืนเป็นเรื่องสำคัญในเอเชียและในมะนิลาก็เช่นเดียวกัน หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ตลาดท้องถิ่นแบบเปิดโล่งที่มีขนาดใหญ่จะเริ่มคึกคักมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยอาหาร ดนตรี และผู้คนมากมาย ที่ตลาด Tutuban night market และตลาด the Mercato Centrale จะครึกครื้นมากในตอนกลางคืน ทั้งสองตลาดเป็นที่นิยมมากในหมู่ชาวท้องถิ่นที่ต้องการใช้จ่ายไปกับอาหารที่อร่อย การซื้อของชำร่วย หรือแค่การเดินเล่นสัมผัสกลิ่นอาย
กรุงมะนิลาที่มีสีสัน

การเดินตลาดตอนกลางคืนเป็นเรื่องสำคัญในเอเชียและในมะนิลาก็เช่นเดียวกัน หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ตลาดท้องถิ่นแบบเปิดโล่งที่มีขนาดใหญ่จะเริ่มคึกคักมีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยอาหาร ดนตรี และผู้คนมากมาย ที่ตลาด Tutuban night market และตลาด the Mercato Centrale จะครึกครื้นมากในตอนกลางคืน ทั้งสองตลาดมีเป็นที่นิยมมากในหมู่ชาวท้องถิ่นที่ต้องการใช้จ่ายไปกับอาหารที่อร่อย การซื้อของชำร่วย หรือแค่การเดินเล่นสัมผัสกลิ่นอายกรุงมะนิลาที่มีสีสัน

นั่งชิลล์ที่ภัตตาคารบนตึกระฟ้า

หนึ่งในประสบการณ์อันยากจะลืมเลือนได้ของนักท่องเที่ยวทั่วไป คือการนั่งรับประทานอาหารและจิบเครื่องดื่มในขณะที่ชมความสว่างไสวของเมืองในตอนกลางคืน และเฉกเช่นเดียวกับกรุงมะนิลา วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลบหนีจากผู้คนจำนวนมากคือการดื่มดำไปกับภัตตาคาร
บนตึกระฟ้า เสริมด้วยการเฝ้ามองวิวของท้องฟ้าค่ำคืนของกรุงมะนิลาที่สวยงามระยิบระยับ ร้านอาหารThe Sky Deck View Bar ของโรงแรม Bayleaf Hotel  ร้านอาหาร Jazz Up in The Sky และร้านอาหาร the Sky-High Bar เป็นหนึ่งในตัวเลือกค่ำคืนแห่งความโรแมนติก
อันดับต้นๆ

หนึ่งในประสบการณ์อันยากจะลืมเลือนได้ของนักท่องเที่ยวทั่วไป คือการนั่งรับประทานอาหารและจิบเครื่องดื่มในขณะที่ชมความสว่างไสวของเมืองในตอนกลางคืน และเฉกเช่นเดียวกับกรุงมะนิลา วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลบหนีจากผู้คนจำนวนมากคือการดื่มดำไปกับภัตตาคารบนตึกระฟ้า เสริมด้วยการเฝ้ามองวิวของท้องฟ้าค่ำคืนของกรุงมะนิลาที่สวยงามระยิบระยับ ร้านอาหารThe Sky Deck View Bar ของโรงแรม Bayleaf Hotel  ร้านอาหาร Jazz Up in The Sky และร้านอาหาร the Sky-High Bar เป็นหนึ่งในตัวเลือกค่ำคืนแห่งความโรแมนติกอันดับต้นๆ

การชมการแสดงทางวัฒนธรรม

กรุงมะนิลามอบโอกาสให้นักท่องเที่ยวมากมายในการที่จะดื่มด่ำตัวเองไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านทางการแสดงทางทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม The Cultural Center of the Philippines เป็นสถานที่สำคัญที่คุณจะได้ดูการเต้นแบบฟิลิปปินส์และการแสดงดนตรี ภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ งานฉายภาพยนตร์อิสระในภูมิภาคนี้ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกที่คุณสามารถทำได้ในตอนกลางคืนที่กรุงมะนิลา

กรุงมะนิลามอบโอกาสให้นักท่องเที่ยวมากมายในการที่จะดื่มด่ำตัวเองไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านทางการแสดงทางทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม The Cultural Center of the Philippines เป็นสถานที่สำคัญที่คุณจะได้ดูการเต้นแบบฟิลิปปินส์และการแสดงดนตรี ภาพยนตร์ งานแสดงศิลปะ งานฉายภาพยนตร์อิสระในภูมิภาคนี้ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกที่คุณสามารถทำได้ในตอนกลางคืนที่กรุงมะนิลา

City of Dreams in Manila

Solaire Resort

คาสิโน

แรกเริ่มเดิมที การเล่นคาสิโนถือเป็นการพนันผิดกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ จนกระทั่งปีรัฐบาลได้เข้ามาแทรกแซงและจัดการวางระเบียบผู้ให้บริการคาสิโน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ
คาสิโนมากกว่า 20 แห่งในเมโทรมะนิลา และส่วนมากจะมีที่ตั้งใกล้กับอ่าวมะนิลา ตัวอย่าง
คาสิโนที่มีชื่อเสียงได้แก่

แรกเริ่มเดิมที การเล่นคาสิโนถือเป็นการพนันผิดกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ จนกระทั่งปีรัฐบาลได้เข้ามาแทรกแซงและจัดการวางระเบียบผู้ให้บริการคาสิโน ปัจจุบันมีผู้ให้บริการคาสิโนมากกว่า 20 แห่งในเมโทรมะนิลา และส่วนมากจะมีที่ตั้งใกล้กับอ่าวมะนิลา ตัวอย่างคาสิโนที่มีชื่อเสียงได้แก่

 • City of Dreams
  City of Dreams ถูกขนานนามว่า “คาสิโนและรีสอร์ทแบบครบวงจร” เป็นการผสมผสานระหว่างคาสิโนและรีสอร์ทโดยมีการรวมโรงแรมห้าดาวถึงสามแห่งมาบริการลูกค้า
  พร้อมทั้งมีเครื่องเล่น “Dream Play” ที่ให้ความบันเทิงสมาชิกทุกคนในครอบครัว
  มีชอปปิ้งร้านค้าไฮเอนด์ โรงละครระดับโลก อาหารนานาชาติรวมถึงไนท์คลับ
  City of Dreams ถือว่าเป็นคาสิโนที่รวมบริการทุกอย่างเข้าด้วยกันและตอบสนอง
  ความต้องการของทุกคนในครอบครัว

  City of Dreams
  City of Dreams ถูกขนานนามว่า “คาสิโนและรีสอร์ทแบบครบวงจร” เป็นการผสมผสานระหว่างคาสิโนและรีสอร์ทโดยมีการรวมโรงแรมห้าดาวถึงสามแห่งมาบริการลูกค้า พร้อมทั้งมีเครื่องเล่น “Dream Play” ที่ให้ความบันเทิงสมาชิกทุกคนในครอบครัวมี ชอปปิ้งร้านค้าไฮเอนด์ โรงละครระดับโลก อาหารนานาชาติรวมถึงไนท์คลับ City of Dreams ถือว่าเป็นคาสิโนที่รวมบริการทุกอย่างเข้าด้วยกันและตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัว

 • Okada Manila Resort and Casino
  Okada Manila Resort and Casino เป็นคาสิโนที่มีสถานที่ใหญ่โต พร้อมทั้งมีพื้นที่
  พักผ่อนหย่อนใจขนาดกว้างขวางให้บริการ เช่น สปาที่เป็นส่วนตัว เครื่องเล่นในร่ม
  “Play” ที่จะทำให้ทั้งเด็กและวัยรุ่นสามารถทั้งเรียนทั้งเล่นไปในเวลาเดียวกัน
  Okada Manila Resort and Casino มีเครื่องเล่นสล็อตแล้วก็เครื่องเล่นประเภท
  เกมโต๊ะมากที่สุดในประเทศนี้

  Okada Manila Resort and Casino
  Okada Manila Resort and Casino เป็นคาสิโนที่มีสถานที่ใหญ่โต พร้อมทั้งมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจขนาดกว้างขวางให้บริการ เช่น สปาที่เป็นส่วนตัว เครื่องเล่นในร่ม “Play” ที่จะทำให้ทั้งเด็กและวัยรุ่นสามารถทั้งเรียนทั้งเล่นไปในเวลาเดียวกัน Okada Manila Resort and Casino มีเครื่องเล่นสล็อตแล้วก็เครื่องเล่นประเภทเกมโต๊ะมากที่สุดในประเทศนี้

 • Solaire Resort and Casino
  Solaire Resort and Casino โด่งดังมาจากการออกแบบที่แสนอลังการ พร้อมทั้ง
  การให้ทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกดินที่วิเศษที่สุดในอ่าวมะนิลา นอกจากนี้ Solaire Resort and Casino ยังมีบริการร้านอาหารสมัยใหม่ สปาสำหรับการพักผ่อน ไนท์คลับที่ยอดเยี่ยม และมีโรงหนังที่ทันสมัย ผู้เล่นจำนวนมากยกย่องให้ Solaire Resort and Casino
  เป็นสถานที่เล่นโปเกอร์ที่ดีที่สุดในกรุงมะนิลา

  Solaire Resort and Casino
  Solaire Resort and Casino โด่งดังมาจากการออกแบบที่แสนอลังการ พร้อมทั้งการให้ทัศนียภาพพระอาทิตย์ตกดินที่วิเศษที่สุดในอ่าวมะนิลา นอกจากนี้ Solaire Resort and Casino ยังมีบริการร้านอาหารสมัยใหม่ สปาสำหรับการพักผ่อน ไนท์คลับที่ยอดเยี่ยม และมีโรงหนังที่ทันสมัย ผู้เล่นจำนวนมากยกย่องให้ Solaire Resort and Casino เป็นสถานที่เล่นโปเกอร์ที่ดีที่สุดในกรุงมะนิลา

Isaw

Isaw เป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดยอดนิยมในกรุงมะนิลา ทำจากการนำไส้ไก่หรือไส้หมูไปหมัก
ต้ม แล้วก็นำไปย่าง จากนั้นนำไปขดและเสียบไม้ย่าง โดยปกติแล้ว Isaw จะนำไปจิ้มกับซอส
ที่ทำจากน้ำส้มสายชู พริกขี้หนู และหัวหอม และด้วยการที่ Isaw เป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่คุ้มค่ากับเงิน Isaw จึงมีความนิยมมากทั้งในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

Isaw เป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดยอดนิยมในกรุงมะนิลา ทำจากการนำไส้ไก่หรือไส้หมูไปหมัก ต้ม แล้วก็นำไปย่าง จากนั้นนำไปขดและเสียบไม้ย่าง โดยปกติแล้ว Isaw จะนำไปจิ้มกับซอสที่ทำจากน้ำส้มสายชู พริกขี้หนู และหัวหอม และด้วยการที่ Isaw เป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่คุ้มค่ากับเงิน Isaw จึงมีความนิยมมากทั้งในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

อาโดโบ (Adobo)

อาโดโบ ได้รับการจัดอันดับแบบไม่เป็นทางการว่าเป็นอาหารที่อาหารประจำชาติฟิลิปปินส์
ที่ทุกคนต้องลองโดยเฉพาะในกรุงมะนิลา อาโดโบทำจากเนื้อสัตว์ใดประเภทก็ได้แต่โดยปกติ
จะใช้เนื้อไก่หรือเนื้อหมูแล้วปรุงน้ำส้มสายชูกับซอสเปรี้ยวและนำไปเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ มีหลายภัตตาคารจะเสิร์ฟอาโดโบพร้อมกับข้าวเปล่าและสลัดมะม่วงซึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

อาโดโบ ได้รับการจัดอันดับแบบไม่เป็นทางการว่าเป็นอาหารที่อาหารประจำชาติฟิลิปปินส์ที่ทุกคนต้องลองโดยเฉพาะในกรุงมะนิลา อาโดโบทำจากเนื้อสัตว์ใดประเภทก็ได้แต่โดยปกติจะใช้เนื้อไก่หรือเนื้อหมูแล้วปรุงน้ำส้มสายชูกับซอสเปรี้ยวและนำไปเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ มีหลายภัตตาคารจะเสิร์ฟอาโดโบพร้อมกับข้าวเปล่าและสลัดมะม่วงซึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากสำหรับคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว

กวักกวัก (Kwek Kwek)

สตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์ที่โด่งดังชนิดนี้มีไข่นกกระทาอยู่ข้างในและถูกหุ้มด้วยแป้งกรอบสีส้มสดใส แป้งกรอบสีส้มทำจากแป้ง แป้งข้าวโพด และน้ำ จากนั้นแล้วคลุกเคล้ากับแป้ง Annatto
ซึ่งเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวทำให้เกิดกลายเป็นสีส้มที่เด่นชัด ไข่นกกระทาที่ต้มให้สุกแล้วจะได้รับการเคลือบด้วยผงที่ได้ตระเตรียมไว้ และนำไปทอดจนกระทั่งได้ความกรอบสูงสุด เครื่องปรุงที่สำคัญที่สุดก็คือซอสที่มีรสชาติเผ็ดและเปรี้ยว ซึ่งทางเลือกที่อร่อยที่สุดคือการใช้
น้ำส้มสายชูกับพริกและกระเทียม

สตรีทฟู้ดฟิลิปปินส์ที่โด่งดังชนิดนี้มีไข่นกกระทาอยู่ข้างในและถูกหุ้มด้วยแป้งกรอบสีส้มสดใส แป้งกรอบสีส้มทำจากแป้ง แป้งข้าวโพด และน้ำ จากนั้นแล้วคลุกเคล้ากับแป้ง Annatto ซึ่งเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวทำให้เกิดกลายเป็นสีส้มที่เด่นชัด ไข่นกกระทาที่ต้มให้สุกแล้วจะได้รับการเคลือบด้วยผงที่ได้ตระเตรียมไว้ และนำไปทอดจนกระทั่งได้ความกรอบสูงสุด เครื่องปรุงที่สำคัญที่สุดก็คือซอสที่มีรสชาติเผ็ดและเปรี้ยว ซึ่งทางเลือกที่อร่อยที่สุดคือการใช้น้ำส้มสายชูกับพริกและกระเทียม

การเดินทางโดยเครื่องบิน

Ninoy Aquino International Airport (NAIA) หรือที่รู้จักกันดีว่า Manila International Airport และบางทีเรียกสั้นๆว่า Manila Airport เป็นหนึ่งในสองของสนามบินนานาชาติ
ที่บริการพื้นที่เมโทรมะนิลาและเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวของประเทศฟิลิปปินส์
ปัจจุบันมี 20 สายการบิน ระหว่างประเทศที่เปิดเส้นทางการบินมายังสนามบิน NAIA ดังนั้น
จึงให้ความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก อาทิเช่น อเมริกา อังกฤษ หรือจีน นอกจากนี้ NAIA ยังเป็นศูนย์กลางการบินภายในประเทศฟิลิปปินส์ถึง 33 เส้นทาง ซึ่งรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่น เกาะเซบู เมืองลาวัก หรือเกาะปาลาวัน เราได้ยกตัวอย่างระยะทางการเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงมะนิลาไปยังสถานที่สำคัญอื่นในประเทศฟิลิปปินส์ ดังนี้

Ninoy Aquino International Airport (NAIA) หรือที่รู้จักกันดีว่า Manila International Airport และบางทีเรียกสั้นๆว่า Manila Airport เป็นหนึ่งในสองของสนามบินนานาชาติที่บริการพื้นที่เมโทรมะนิลาและเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวของประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมี 20 สายการบินระหว่างประเทศที่เปิดเส้นทางการบินมายังสนามบิน NAIA ดังนั้นจึงให้ความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก อาทิเช่น อเมริกา อังกฤษ หรือจีน นอกจากนี้ NAIA ยังเป็นศูนย์กลางการบินภายในประเทศฟิลิปปินส์ถึง 33 เส้นทางซึ่งรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่น เกาะเซบู เมืองลาวัก หรือเกาะปาลาวัน เราได้ยกตัวอย่างระยะทางการเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงมะนิลาไปยังสถานที่สำคัญอื่นในประเทศฟิลิปปินส์ ดังนี้

 • เส้นทางการบินจากกรุงมะนิลาไปยังเกาะเซบู ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 • เส้นทางการบินจากกรุงมะนิลาไปยังเมืองลาวัก ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 • เส้นทางการบินจากกรุงมะนิลาไปยังเกาะปาลาวัน ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 • เส้นทางการบินจากกรุงมะนิลาไปยังเกาะโบโฮล ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

 • เส้นทางการบินจากกรุงมะนิลาไปยังเกาะโบราคาย ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง

 • เส้นทางการบินจากกรุงมะนิลาไปยังเกาะเซอร์เกา ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่

เรือเฟอรี่ของกรุงมะนิลาจะมีเส้นทางเดินเรือเชื่อมระหว่างเกาะลูซอนกับเกาะสำคัญอื่นๆ
ในประเทศฟิลิปปินส์ เช่นเกาะวิซายัสที่มีเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะโบราคายเป็นหลัก
เกาะมินดาเนาที่มีเกาะดาเบาเป็นหลัก รวมถึงเกาะปาลาวันและเมืองปูเวร์โตปรินเซซา
2GO Travel เป็นสายเดินเรือเฟอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในประเทศฟิลิปปินส์และตั้งอยู่ในเมืองหลวงกรุงมะนิลาและมีเส้นทางเครือข่ายเรือเฟอรี่ระหว่างกรุงมะนิลาและเกาะน้อยใหญ่ 7000 กว่าเกาะของประเทศ เราได้ทำการยกตัวอย่างระยะทางการเดินโดยเรือเฟอรี่ของ
2GO Travel จากกรุงมะนิลาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ดังนี้

เรือเฟอรี่ของกรุงมะนิลาจะมีเส้นทางเดินเรือเชื่อมระหว่างเกาะลูซอนกับเกาะสำคัญอื่นๆในประเทศฟิลิปปินส์ เช่นเกาะวิซายัสที่มีเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะโบราคายเป็นหลัก เกาะมินดาเนาที่มีเกาะดาเบาเป็นหลัก รวมถึงเกาะปาลาวันและเมืองปูเวร์โตปรินเซซา 2GO Travel เป็นสายเดินเรือเฟอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในประเทศฟิลิปปินส์และตั้งอยู่ในเมืองหลวงกรุงมะนิลาและมีเส้นทางเครือข่ายเรือเฟอรี่ระหว่างกรุงมะนิลาและเกาะน้อยใหญ่ 7000 กว่าเกาะของประเทศ เราได้ทำการยกตัวอย่างระยะทางการเดินโดยเรือเฟอรี่ของ 2GO Travel จากกรุงมะนิลาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ดังนี้

 • การโดยสารทางเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลาไปยังเกาะเซบู มี 2 รอบ/สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 22 ชั่วโมง

 • การโดยสารทางเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลาไปยังเกาะปาลาวัน มี 1 รอบ/สัปดาห์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 11 ชั่วโมง

 • การโดยสารทางเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลาไปยังเกาะโบโฮล นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปเกาะเซบูก่อน จากนั้นจึงนั่งเรือโดยสารจากเกาะเซบูไปยังเกาะโบโฮล ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และรวมเวลาเดินทางทั้งสิ้น 26 ชั่วโมง

 • ไม่มีการโดยสารทางเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลาไปยังเมืองลาวัก นักท่องเที่ยวต้องเลือกการเดินทางโดยรถบัสหรือรถยนต์แทน

 • การโดยสารทางเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลาไปยังเกาะโบราคายนั้นไม่มีเรือเฟอรี่เดินทางโดยตรง นักท่องเที่ยวต้องเดินทางโดยรถบัสไปยังท่าเรือ Batangas port จากนั้นต่อเรือเฟอรี่ไปยัง Caticlan jetty port และค่อยเดินทางโดยเรือเฟอรี่จาก Caticlan jetty port ไปยังเกาะโบราคาย ซึ่งจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 10-12 ชั่วโมง

 • การโดยสารทางเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลาไปยังเกาะเซอร์เกานั้นไม่มีเรือเฟอรี่เดินทางโดยตรง นักท่องเที่ยวต้องเดินทางโดยเรือเฟอรี่ไปยังเกาะเซบูก่อน จากนั้นต่อเรือเฟอรี่
  ไปยัง Surigao City Port แล้วจึงค่อยเดินทางโดยเรือเฟอรี่จาก Surigao City Port
  ไปยังเกาะโบราคาย ซึ่งจะกินเวลาเดินทางมากถึง 35 ชั่วโมง

  การโดยสารทางเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลาไปยังเกาะเซอร์เกานั้นไม่มีเรือเฟอรี่เดินทางโดยตรง นักท่องเที่ยวต้องเดินทางโดยเรือเฟอรี่ไปยังเกาะเซบูก่อน จากนั้นต่อเรือเฟอรี่ไปยัง Surigao City Port แล้วจึงค่อยเดินทางโดยเรือเฟอรี่จาก Surigao City Port ไปยังเกาะโบราคาย ซึ่งจะกินเวลาเดินทางมากถึง 35 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถยนต์

การเดินทางโดยรถยนต์เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ยกตัวอย่างเช่น การขับรถจากกรุงมะนิลาไปยังเมืองลาวัก ซึ่งจะใช้เวลาประมาณเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง (ระยะทาง ประมาณ 500 กิโลเมตร)

Wake Up in National Capital Region : Manila

ด้วยการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุด การผจญภัยอันสุดตื่นเต้น ทิวทัศน์ท้องทะเลระดับโลก ภูมิประเทศที่น่าทึ่ง และสิ่งมีชีวิตแสนอัศจรรย์ ประเทศฟิลิปปินส์โดดเด่นขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และฟิลิปปินส์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม โปรดเตรียมตัวและใฝ่ฝันถึงการเดินทางครั้งใหม่ และตื่นมาพร้อมกับประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ในฟิลิปปินส์

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved

Contact Us