อาหารที่ผสมผสานอย่างลงตัว

อาหารฟิลิปปินส์มีความอร่อยถูกปากแบบท้องถิ่น แต่รสชาติน่าดึงดูดในระดับนานาชาติ
และมีการจัดอาหารเสมือนการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบ

อาหารที่ผสมผสานอย่างลงตัว

ประวัติศาสตร์อาหารของฟิลิปปินส์ได้เริ่มต้นจากการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ และเกิดการนำมาซึ่ง
จานอาหารพิเศษสไตล์กวางตุ้ง หลังจากนั้นประเทศสเปนได้ครอบครองฟิลิปปินส์จนกระทั่งจนกระทั่งถึงปี 2441 และได้ริเริ่มนำวัตถุดิบในการ
ทำอาหารจากประเทศเม็กซิโกมาแก่ชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด และกระเทียมหลังจากนั้นประเทศอเมริกาได้ครอบครองประเทศฟิลิปปินส์ และได้แนะนำอาหารประเภทจานด่วนและอาหารที่ปรุงด้วยความรวดเร็วแก่ชาวฟิลิปปินส์ เราสามารถที่จะสรุปได้ว่าอาหารฟิลิปปินส์สมัยใหม่คือการผสมผสานอาหารที่มีรากฐานจากท้องถิ่นมาเลย์และปรุงรสชาติให้แสดงออกมาถึงความเป็นสเปน จีน และอเมริกา ดังนั้นอาหารฟิลิปปินส์จึงเป็นนิยามของการผสมผสานรสชาติที่ลงตัวและปราณีต
โดยใช้เทคนิคการทำอาหารจากประเทศจีน สเปน และอเมริกา โดยมีอาหารขึ้นชื่อที่ควรค่าแก่การลิ้มลองเมื่อคุณได้มาเยือนฟิลิปปินส์ ดังนี้

ประวัติศาสตร์อาหารของฟิลิปปินส์ได้เริ่มต้นจากการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ และเกิดการนำมาซึ่งจานอาหารพิเศษสไตล์กวางตุ้ง หลังจากนั้นประเทศสเปนได้ครอบครองฟิลิปปินส์จนกระทั่งจนกระทั่งถึงปี 2441 และได้ริเริ่มนำวัตถุดิบในการทำอาหารจากประเทศเม็กซิโกมาแก่ชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ เช่นมะเขือเทศ ข้าวโพด และกระเทียมหลังจากนั้นประเทศอเมริกาได้ครอบครองประเทศฟิลิปปินส์ และได้แนะนำอาหารประเภทจานด่วนและอาหารที่ปรุงด้วยความรวดเร็วแก่ชาวฟิลิปปินส์ เราสามารถที่จะสรุปได้ว่าอาหารฟิลิปปินส์สมัยใหม่คือการผสมผสานอาหารที่มีรากฐานจากท้องถิ่นมาเลย์และปรุงรสชาติให้แสดงออกมาถึงความเป็นสเปน จีน และอเมริกา ดังนั้นอาหารฟิลิปปินส์จึงเป็นนิยามของการผสมผสานรสชาติที่ลงตัวและปราณีตโดยใช้เทคนิคการทำอาหารจากประเทศจีน สเปน และอเมริกา โดยมีอาหารขึ้นชื่อที่ควรค่าแก่การลิ้มลองเมื่อคุณได้มาเยือนฟิลิปปินส์ ดังนี้

จุดหมายปลายทาง

อาโดโบ (Adobo)

เลชอน (Lechon)

ปันซิต (Pancit)

ซีนีกัง (Sinigang)

คินีเลา (Kinilaw)

การี-กาเร (Kare-Kare)

ฮาโล-ฮาโล (Halo-Halo)

พายบูโก (Buko-pie)

คุตชินตา (Kutsinta)

DISCOVER MORE FUN

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

Philippine Department of Tourism Thailand

No.1111/32, 4th Floor, Lat Phrao Road,
Chan Kasem Sub-district, Chatuchak District,
10900 Bangkok Thailand.

Tel : 065 426 6626

Email :
info@philippinetourismthailand.com

SOCIAL MEDIA

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved

Contact Us