ภูมิอากาศและสภาพอากาศ

ด้วยลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นและมหาสมุทร ฟิลิปปินส์จึงเสมือนเกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว

ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิอากาศด้วยกันถึงห้าแบบ ได้แก่ ป่าฝนเขตร้อน มรสุมเขตร้อน สะวันนาเขตร้อน กึ่งเขตร้อนชื้น และมหาสมุทร
ซึ่งทำให้มีลักษณะอุณหภูมิค่อนข้างสูง มีความชื้นสูง และมีฝนตกค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ระหว่าง 21 °C (70 °F)
ถึง 32 °C (90 °F) และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิตลอดปีอยู่ที่ 26.6 °C (79.9 °F) อุณหภูมิจะแกว่งระหว่างภูมิภาคและขึ้นอยู่กับฤดูกาล อย่างไรก็ดี โดยเฉลี่ยแล้ว
เดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่มีอากาศเย็นมากที่สุด ในขณะที่เดือนพฤษภาคมจะมีอากาศอบอุ่นที่สุด และเมื่อแบ่งแยกโดยการใช้ปริมาณน้ำฝน ฟิลิปปินส์จะมีสองฤดูกาล ได้แก่ ฤดูแล้งคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นเวลาที่นิยมที่สุดที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ เพราะปริมาณน้ำฝนนั้นอยู่ในระดับต่ำสุด และนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่ลำบากจนเกินไป ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงถือว่าเป็นช่วงพีคของฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะค่อนข้างเย็น แดดค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีท้องฟ้าที่สวยงาม ในขณะที่ฤดูฝนมักจะเริ่มต้น
ในเดือนมิถุนายนและอาจจะมีการเจอพายุใต้ฝุ่นบ้างในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิอากาศด้วยกันถึงห้าแบบ ได้แก่ ป่าฝนเขตร้อน มรสุมเขตร้อน สะวันนาเขตร้อน กึ่งเขตร้อนชื้น และมหาสมุทร ซึ่งทำให้มีลักษณะที่แบบอุณหภูมิค่อนข้างสูง มีความชื้นสูง และมีฝนตกค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ระหว่าง 21 °C (70 °F) ถึง 32 °C (90 °F) และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิตลอดปีอยู่ที่ 26.6 °C (79.9 °F) อุณหภูมิจะแกว่งระหว่างภูมิภาคและขึ้นอยู่กับฤดูกาล อย่างไรก็ดี โดยเฉลี่ยแล้ว เดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่มีอากาศเย็นมากที่สุด ในขณะที่เดือนพฤษภาคมจะมีอากาศอบอุ่นที่สุด และเมื่อแบ่งแยกโดยการใช้ปริมาณน้ำฝน ฟิลิปปินส์จะมีสองฤดูกาลได้แก่ ฤดูแล้งคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นเวลาที่นิยมที่สุดที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ เพราะปริมาณน้ำฝนนั้นอยู่ในระดับต่ำสุด และนักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่ลำบากจนเกินไป ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงถือว่าเป็นช่วงพีคของฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะค่อนข้างเย็น แดดค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีท้องฟ้าที่สวยงาม ในขณะที่ฤดูฝนมักจะเริ่มต้น ในเดือนมิถุนายนและอาจจะมีการเจอพายุใต้ฝุ่นบ้างในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

Climate and weather by month

เดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26°C นักท่องเที่ยวอาจจะเลือกเมืองบาเกียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เนื่องจากอากาศดีและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เมืองวีกันและเมืองลาวักก็เป็นหนึ่งสถานที่สำหรับการเดินเล่น
แบบสบายๆ ได้ และเดือนมกราคมเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเดินทางไปชมนาขั้นบันได Cordillera rice terrace ที่ซึ่งจะให้ทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยว

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26°C นักท่องเที่ยวอาจจะเลือกเมืองบาเกียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เนื่องจากอากาศดีและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เมืองวีกันและเมืองลาวักก็เป็นหนึ่งสถานที่สำหรับการเดินเล่นแบบสบายๆ ได้ และเดือนมกราคมเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเดินทางไปชมนาขั้นบันได Cordillera rice terrace ที่ซึ่งจะให้ทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยว

เดือนกุมภาพันธ์

อากาศในเดือนกุมภาพันธ์มีลักษณะใกล้เคียงกับเดือนมกราคมที่ซึ่งปริมาณน้ำฝนนั้นต่ำมาก แล้วก็เป็นช่วงเวลายอดนิยมของปีในการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป เมืองบาเกียว รวมถึงช็อกโกแลตฮิลส์บนเกาะโบโฮลเมื่อสีบนภูเขาได้เปลี่ยนเป็นสีช็อกโกแลตที่แท้จริง เมืองวีกันและเมืองลาวักยังคงน่าสนใจที่จะไปเยือนเช่นกัน

อากาศในเดือนกุมภาพันธ์มีลักษณะใกล้เคียงกับเดือนมกราคมที่ซึ่งปริมาณน้ำฝนนั้นต่ำมาก แล้วก็เป็นช่วงเวลายอดนิยมของปีในการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป
เมืองบาเกียว รวมถึงช็อกโกแลตฮิลส์บนเกาะโบโฮลเมื่อสีบนภูเขาได้เปลี่ยนเป็นสีช็อกโกแลตที่แท้จริง
เมืองวีกันและเมืองลาวักยังคงน่าสนใจที่จะไปเยือนเช่นกัน

เดือนมีนาคม

อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นเมื่อถึงเดือนมีนาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28-30 °C ซึ่งเดือนมีนาคม ก็ถือเป็นหนึ่งเดือนยอดนิยมในการมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ พื้นที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลของเมืองเอลนิโด
เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และเกาะเซอร์เกา เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีพื้นที่อุณหภูมิสูง

อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นเมื่อถึงเดือนมีนาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28-30 °C ซึ่งเดือนมีนาคมก็ถือเป็นหนึ่งเดือนยอดนิยมในการมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ พื้นที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลของเมืองเอลนิโด เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และเกาะเซอร์เกาเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีพื้นที่อุณหภูมิสูง

เดือนเมษายน

ฤดูแล้งจะถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงที่ 32°C และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยวในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลขอเมืองเอลนิโด เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และ
เกาะเซอร์เกา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องชื่นชอบกับแดดที่แจ่มใส หาดทรายที่สวยงาม และท้องฟ้าสีครามสดใส และเดือนเมษายนก็เป็นช่วงพีคของการดำน้ำ ซึ่งการดำน้ำนั้นจะให้ทัศนวิสัยใต้น้ำได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางไปเมืองบาเกียวที่ได้รับฉายาว่า เมืองหลวงแห่ง
การพักร้อนในประเทศฟิลิปปินส์

ฤดูแล้งจะถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงที่ 32°C และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยวในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลขอเมืองเอลนิโด เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และเกาะเซอร์เกา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องชื่นชอบกับแดดที่แจ่มใส หาดทรายที่สวยงาม และท้องฟ้าสีครามสดใส และเดือนเมษายนก็เป็นช่วงพีคของการดำน้ำ ซึ่งการดำน้ำนั้นจะให้ทัศนวิสัยใต้น้ำได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางไปเมืองบาเกียวที่ได้รับฉายาว่าเมืองหลวงแห่งการพักร้อนในประเทศฟิลิปปินส์

เดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34°C พื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นเกาะปาลาวัน เกาะโบราคาย และเกาะเซอร์เกา จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า
บริเวณอื่นแม้ว่าความร้อนยังปกคลุมทั่วทั้งประเทศ

เดือนพฤษภาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34°C พื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นเกาะปาลาวัน เกาะโบราคาย และเกาะเซอร์เกา จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า บริเวณอื่นแม้ว่าความร้อนยังปกคลุมทั่วทั้งประเทศ

เดือนมิถุนายน

ประเทศฟิลิปปินส์กำลังเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกหนักเกือบทั่วทั้งประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 29°C แม้ว่าพื้นที่บนเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา จะไม่ได้แห้งสนิททีเดียว แต่ถือเป็นพื้นที่ได้รับฝนน้อยกว่าบริเวณอื่น และในช่วงเดือนมิถุนายนช็อกโกแลตฮิลส์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และนาขั้นบันได Cordillera rice terrace จะเขียวขจีงดงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวควรไปสัมผัส

ประเทศฟิลิปปินส์กำลังเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกหนักเกือบทั่วทั้งประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 29°C แม้ว่าพื้นที่บนเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา จะไม่ได้แห้งสนิททีเดียว แต่ถือเป็นพื้นที่ได้รับฝนน้อยกว่าบริเวณอื่น และในช่วงเดือนมิถุนายนช็อกโกแลตฮิลส์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และนาขั้นบันได Cordillera rice terrace จะเขียวขจีงดงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวควรไปสัมผัส

เดือนกรกฎาคม

พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์จะพบกับฝนตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 28°C ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงฝนที่ตกหนักและการเดินทางที่ไม่สะดวก นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปบริเวณพื้นที่เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในบริเวณเหล่านี้แต่ว่าจะไม่ตกหนักเหมือนบริเวณทางตอนเหนือหรือทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์

พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์จะพบกับฝนตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28°C ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงฝนที่ตกหนักและการเดินทางที่ไม่สะดวก นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปบริเวณพื้นที่เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในบริเวณเหล่านี้แต่ว่าจะไม่ตกหนักเหมือนบริเวณทางตอนเหนือหรือทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์

เดือนสิงหาคม

สภาพอากาศและอุณหภูมิของเดือนสิงหาคมมีความคล้ายเคียงกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักบริเวณทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับแสงแดดที่สดใส นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปเยือนเกาะเซอร์เกา เกาะโบโฮล และเกาะเซบู ที่ซึ่งผลกระทบจากหน้าฝนนั้นจะน้อยกว่าบริเวณอื่น นอกจากนี้เดือนสิงหาคมยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกา

สภาพอากาศและอุณหภูมิของเดือนสิงหาคมมีความคล้ายเคียงกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักบริเวณทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับแสงแดดที่สดใส นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปเยือนเกาะเซอร์เกา เกาะโบโฮล และเกาะเซบู ที่ซึ่งผลกระทบจากหน้าฝนนั้นจะน้อยกว่าบริเวณอื่น นอกจากนี้เดือนสิงหาคมยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกา

เดือนกันยายน

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของปีในประเทศฟิลิปปินส์ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างวัน
อยู่ที่ 24°C-31°C ขณะที่ฝนได้เคลื่นตัวลงมาทางใต้ กำลังแรงของฝนนั้นค่อยๆลดลง พื้นที่ในบริเวณเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ฝนจะน้อยลงจากอิทธิพลของแสงแดด การเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกาเป็นตัวเลือกยอดนิยมในฤดูมรสุมที่นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของปีในประเทศฟิลิปปินส์ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างวันอยู่ที่ 24°C-31°C ขณะที่ฝนได้เคลื่นตัวลงมาทางใต้ กำลังแรงของฝนนั้นค่อยๆลดลง พื้นที่ในบริเวณเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ฝนจะน้อยลงจากอิทธิพลของแสงแดด การเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกาเป็นตัวเลือกยอดนิยมในฤดูมรสุมที่นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป

เดือนตุลาคม

ตุลาคมยังถือว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนในขณะที่ฝนเริ่มจะบางเบาเมื่อใกล้ถึงปลายเดือน แม้ว่าฝนตกหนัก
ยังสามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไปบนเกาะลูซอนและพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เช่น เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และอุณหภูมิของเดือนตุลาคมอยู่ที่ระหว่าง 25°C -27°C

ตุลาคมยังถือว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนในขณะที่ฝนเริ่มจะบางเบาเมื่อใกล้ถึงปลายเดือน แม้ว่าฝนตกหนักยังสามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไปบนเกาะลูซอนและพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เช่น เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และอุณหภูมิของเดือนตุลาคมอยู่ที่ระหว่าง 25°C -27°C

เดือนพฤศจิกายน

เดือนพฤศจิกายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูแล้งที่อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25°C-27°C ลักษณะอากาศ
เริ่มดีขึ้น ท้องฟ้ามีแดดมากขึ้น และอากาศที่กำลังสบาย ทำให้เดือนพฤศจิกายนเป็นหนึ่งเดือนที่ดี
ในการจะไปเยือนสถานที่ยอดนิยมต่างๆ เช่น กรุงมะนิลา เมืองลาวัก และเมืองวีกัน เกาะโบโฮล
เกาะปาลาวัน และเกาะเซบู

เดือนพฤศจิกายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูแล้งที่ซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25°C-27°C ลักษณะอากาศเริ่มดีขึ้น ท้องฟ้ามีแดดมากขึ้น และอากาศที่กำลังสบาย ทำให้เดือนพฤศจิกายนเป็นหนึ่งเดือนที่ดีในการจะไปเยือนสถานที่ยอดนิยมต่างๆ เช่นกรุงมะนิลาเมืองลาวักและเมืองวีกัน เกาะโบโฮล เกาะปาลาวัน และเกาะเซบู

เดือนธันวาคม

เมื่อถึงเดือนธันวาคม ฤดูแล้งก็เริ่มที่จะครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทำให้มีลักษณะ
ของวันที่มีแสงแดดและมีฝนตกน้อย ในขณะที่อุณหภูมิจะเริ่มเย็นขึ้น ดังนั้นระหว่างวันอุณหภูมิจะอยู่
ที่ประมาณ 22°C-32°C ในบริเวณเกาะปาลาวัน เกาะเซบู เกาะโบโฮล และพื้นที่ทางตอนใต้ ในขณะที่บริเวณกรุงมะนิลา เมืองวีกันและเมืองลาวัก จะมีอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 21°C-30°C
และด้วยสภาพอากาศที่สบาย เดือนธันวาคมจึงเป็นเวลาที่ดีในการเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อถึงเดือนธันวาคม ฤดูแล้งก็เริ่มที่จะครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทำให้มีลักษณะของ วันที่มีแสงแดดและมีฝนตกน้อย ในขณะที่อุณหภูมิจะเริ่มเย็นขึ้น ดังนั้นระหว่างวันอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22°C-32°C ในบริเวณเกาะปาลาวัน เกาะเซบู เกาะโบโฮล และพื้นที่ทางตอนใต้ ในขณะที่บริเวณกรุงมะนิลา เมืองวีกันและเมืองลาวัก จะมีอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 21°C-30°C และด้วยสภาพอากาศที่สบาย เดือนธันวาคมจึงเป็นเวลาที่ดีในการเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์

Contact Us

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved