ชายหาดและเกาะแก่งมากมายที่น่าอัศจรรย์

ฟิลิปปินส์มีชายหาดระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะที่นับไม่ถ้วน
รวมถึงที่พักทันสมัยมีระดับมากมายไว้ให้เลือกสรร

ชายหาดและเกาะแก่งมากมาย
ที่น่าอัศจรรย์

ชายหาดและเกาะแก่งมากมาย ที่น่าอัศจรรย์

ด้วยความที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแห่งเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะ จึงทำให้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชายหาดและเกาะแก่งสวยงาม
ติดอันดับโลก ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่ฟิลิปปินส์สามารถรักษาตำแหน่งจุดหมายปลายทางหาดยอดนิยมของโลกในปี พ.ศ. 2562-2564 ได้และ
ยังถูกคาดหมายว่าจะรักษาตำแหน่งได้ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้นการท่องเที่ยวชายหาดและเกาะน้อยใหญ่ที่ฟิลิปปินส์จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันถึง ฟิลิปปินส์สามารถแบ่งเขตการปกครองได้ 3 เขตคือหมู่เกาะลูซอน หมู่เกาะวิซายัส และหมู่เกาะมินดาเนา เกาะที่น่าสนใจที่ นักท่องเที่ยวต่าง
หลงไหล อาทิเช่น

ด้วยความที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแห่งเกาะน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะ จึงทำให้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีชายหาดและเกาะแก่งสวยงาม ติดอันดับโลก ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่ฟิลิปปินส์สามารถรักษาตำแหน่งจุดหมายปลายทางหาดยอดนิยมของโลกในปี พ.ศ. 2562-2564 ได้และยังถูกคาดหมายว่าจะรักษาตำแหน่งได้ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2565 ดังนั้นการท่องเที่ยวชายหาดและเกาะน้อยใหญ่ที่ฟิลิปปินส์จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันถึง ฟิลิปปินส์สามารถแบ่งเขตการปกครองได้ 3 เขตคือหมู่เกาะลูซอน หมู่เกาะวิซายัส และหมู่เกาะมินดาเนา เกาะที่น่าสนใจที่นักท่องเที่ยวต่างหลงไหล อาทิ เช่น

จุดหมายปลายทาง

เกาะปาลาวัน

เกาะโบราคาย

เกาะเซบู

เกาะเซอร์เกา

Beaches & Island : Wake up in Siargao

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

Philippine Department of Tourism Thailand

No.1111/32, 4th Floor, Lat Phrao Road,
Chan Kasem Sub-district, Chatuchak District,
10900 Bangkok Thailand.

Tel : 065 426 6626

Email :
info@philippinetourismthailand.com

SOCIAL MEDIA

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved

Contact Us